Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), vaak aangeduid als de Wet kwaliteitsborging, wijzigt de controle van de bouwtechnische vereisten van een constructie, waarbij deze verantwoordelijkheid verschuift van de gemeente naar een onafhankelijke entiteit genaamd de kwaliteitsborger. Deze overgang wordt geleidelijk geïmplementeerd en is niet onmiddellijk van toepassing op alle bouwprojecten.

wkb

Wat is het doel?

Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is de verbetering van de bouwkwaliteit. In plaats van een voorafgaande beoordeling van bouwplannen wordt nu een praktijkgerichte beoordeling toegepast, die plaatsvindt op de bouwlocatie zelf, gedurende het bouwproces. Deze praktijkbeoordeling wordt in eerste instantie uitgevoerd door onafhankelijke kwaliteitsborgers, met name voor bouwwerken in gevolgklasse 1. Bovendien wordt de aansprakelijkheid van de bouwer vergroot voor eventuele bouwfouten.

Wat verandert er precies?

  • De aansprakelijkheid van de aannemer wordt uitgebreid. Zelfs als er geen gebreken zijn geconstateerd bij de oplevering, blijft de aannemer aansprakelijk, tenzij de gebreken niet aan de aannemer kunnen worden toegeschreven.
  • De 5%-regeling in de woningbouw ondergaat wijzigingen. De laatste 5% van de betaling wordt pas vrijgegeven op expliciet verzoek van de consument/opdrachtgever. Daarom dient de bouwer duidelijk te communiceren over het moment van oplevering aan de consument.
  • Bij woningbouwprojecten heeft de aannemer een informatieplicht en moet hij de consument/opdrachtgever informeren over de manier waarop gebreken en afwerking zijn verzekerd.
  • Bij oplevering dient de aannemer een opleverdossier aan de consument/opdrachtgever te verstrekken, waarin volledige inzage wordt geboden in de naleving van de overeenkomst.
  • Het systeem voor het toetsen van relevante aspecten van kwaliteit wordt herzien.
  • Voor de ingebruikname van een bouwwerk is een goedkeurende verklaring van een kwaliteitsborger vereist.

duurzaam huis laten bouwen

Onze toewijding aan de WKB

Bij Prefab Volendam zijn we toegewijd aan het leveren van hoogwaardige bouwprojecten, en we hechten grote waarde aan het naleven van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet is een belangrijke stap in de richting van verbeterde bouwkwaliteit en versterkt het vertrouwen van onze klanten in de projecten die we realiseren.